Electrisch vervoer en waterstofgas

Geplaatst op door in de categorie Fiscaliteiten

Branche valt over vervroegde verhoging EV-bijtelling in ‘realistisch’ Klimaatakkoord

RAI Vereniging, Bovag en VNA tonen zich tevreden met het gepresenteerde Klimaatakkoord, maar zijn tegen het versneld verhogen van de bijtelling van EV’s.

Het kabinet presenteert vanmiddag de voorstellen uit het Klimaatakkoord. Zowel Bovag als RAI Vereniging namen deel aan de Mobiliteitstafel en beide belangenverenigingen reageerden al bij aanvang van de presentatie met een persbericht. Beide zijn tevreden dat de verhogingen van bpm en mrb van de baan zijn en dat de stimulering van EV’s beperkt wordt. “Wat ons positief stemt, is dat er gekozen is voor realisme”, aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van de Bovag. “Het kabinet heeft gekeken naar de politieke realiteit en praktische uitvoerbaarheid, en had oog voor onnodige marktverstoring.”

Bijtelling EV’s omhoog

De meeste aandacht gaat er naar de bijtelling van elektrische auto’s. Die wordt in weerwil van de afspraken in Autobrief II volgend jaar al aangepast (van 4% naar 8%). De brancheorganisaties zijn daar fel op tegen. “Op zich kunnen we begrip opbrengen voor stapsgewijs verhogen van de bijtelling op EV’s, maar dan pas vanaf 2021, als Autobrief III ingaat. Dan heeft de branche voldoende tijd zich daar op voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen”, schrijft de Bovag. RAI Vereniging noemt een vervroegde aanpassing van de bijtelling ‘onbestaanbaar’ omdat er volgens de vereniging al zo’n tienduizend ev’s zijn besteld die volgend jaar geleverd gaan worden.” RAI Vereniging is wel blij met het feit dat er vol gaat worden ingezet op de stimulering van waterstof. Het kabinet wil dat er tot 2025 zo’n 50 waterstof-tankstations worden gebouwd.

Minder aantrekkelijk

Ook de branchevereniging van leasemaatschappijen, de VNA, is niet te spreken over de plannen om de bijtelling van EV’s volgend jaar al te verhogen. “Een spaak in het wiel”, schrijft de VNA. “Het feit dat de Nederlandse overheid vastgesteld beleid openbreekt en een forse verhoging van de bijtelling voor de komende jaren inzet, kan verstrekkende gevolgen hebben. Werkgevers, werknemers, maar ook bedrijven die investeren in elektrisch rijden, zullen het vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen en zich richting de toekomst terughoudend opstellen bij eventuele beslissingen c.q. investeringen op dit vlak. Daarnaast is de kans groot dat de autofabrikanten Nederland minder aantrekkelijk vinden voor de afzet van hun toch al schaarse aantallen elektrische auto’s. Al met al is het te verwachten dat dit leidt tot een afname van de inzet van elektrische auto’s in het zakelijk segment, hetgeen de kans van slagen in de consumentenmarkt ook zal verkleinen.”

VNA-directeur Renate Hemerik: “Overstimulering tegengaan is ook in de ogen van VNA belangrijk, maar het is pijnlijk om te zien dat een en ander zo uitwerkt. Zeker omdat dit voorstel niet is onderbouwd met harde argumenten, maar is ingegeven door politiek sentiment. Discontinuïteit van elektrisch rijden zal het gevolg zijn. Wij hebben dit in de laatste weken in intensieve contacten met de staatssecretaris veelvuldig gedeeld, maar vooralsnog heeft dat niet in een ander voorstel kunnen resulteren.”

Terug naar het overzicht