VNA Leasing I certificaat

VNA Leasing I certificaat

Ik ben VNA Leasing I-gecertificeerd. Wat houdt dit nu precies in?
De VNA (Vereniging van Autoleasemaatschappijen in Nederland) hecht grote waarde aan gedegen kennis van de aangeboden producten, bij medewerkers van leasemaatschappijen, fleetsalesmedewerkers en bijvoorbeeld wagenparkbeheerders. Ook intermediairs en agenten van leasemaatschappijen moeten die kennis hebben.
Ook de overheid vindt dit van groot belang gezien de (soms) grote complexiteit van de (lease-) producten.

Het VNA Leasing I examen is verdeeld in drie modules, te weten

  • Module 1: VNA Basiskennis Autoleasing
  • Module 2: VNA Calculatie & Fiscaliteit
  • Module 3: VNA Contracten & Beheer

Per module wordt bij succesvolle deelname aan het examen een deelcertificaat uitgereikt. De deelcertificaten zijn onbeperkt geldig. Als de kandidaat de drie deelcertificaten binnen drie jaar na het behalen van het basiscertificaat behaalt, dan ontvangt de kandidaat het VNA-certificaat Leasing I. Met het certificaat kan de kandidaat aantonen dat hij/zij over voldoende kennis van autoleasing en wagenparkbeheer beschikt. Het certificaat is branche-erkend.

Gezien het belang van hoger opgeleide, deskundige medewerkers voor de branche, benadrukt de VNA dat het de sterke voorkeur heeft dat kandidaten in alle drie de modules examen doen en het volledige VNA-certificaat Leasing I behalen.

Voor wie is het certificaat bedoeld?

Met een certificaat van deze drie modules (het VNA-certifikaat Leasing I) wordt aangetoond dat de medewerker over voldoende basiskennis van autoleasing of specifieke kennis van het betreffende deelgebied beschikt.