Wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer op de Veluwe

Door afspraken over inkoopvoordeel met veel leveranciers en lease- en verzekeringsmaatschappijen kan De Bruijn Automotive u grote voordelen bieden!
Veluwe wagenparkbeheer / De Bruijn Automotive kan ook uw hele wagenpark beheren, zodat u zich op uw core business kunt richten.

Wij regelen:

– Advies in autokeuze en de bijbehorende offertes
– Communicatie over onderhoud en reparatie met uw eigen, vertrouwde leverancier/dealer
– Berijders helpdesk
– Schade behandeling en afwikkeling
– Berijderswisselingen
– Brandstofpassen
– Monitoren bestelling en levertijd
– Coördinatie van vervangend vervoer bij reparatie/onderhoud
– Contractbeheer van de lease- danwel financial lease overeenkomst
– Controle op prijsaanpassing (lease)contract
– Offerte- en faktuurcontrole bij werkplaatsbezoeken
– Signalering bij afwijkingen en zaken die aandacht behoeven
– Administratieve afhandeling bij inname auto
– Brandstofanalyses (indien gebruik gemaakt wordt van brandstofpas)
– Controle eindafrekening (lease)contract
– Verkoopbegeleiding auto’s in eigendom
– Extra collectieve inkoopvoordelen (zowel voor eigen auto’s als voor leaseauto’s)
Indien gewenst zowel op aanschaf als op onderhoud/reparatie

Wat kosten dit?

Hiervoor betaalt u € 14,60 excl. BTW per voertuig per maand
Overigens betaalt u maximaal € 3450,- excl. BTW per jaar voor dit wagenparkbeheer; ongeacht het aantal voertuigen in uw park.
Tot een maximum van 25 voertuigen. Bij 20 auto’s is het tarief per auto dan € 14,35 en bij 25 stuks nog slechts € 11,50 per maand.

U kunt het pakket diensten uitbreiden met :
– Kwartaal rapportages wagenpark
– Jaarlijkse schade rapportage
– Advies telematica oplossingen
– Advies autoregeling / mobiliteitsregeling
– Poolbeheer
– Coördinatie autotransport

Voor een meerprijs van € 3,40 excl. BTW per auto per maand (totaal € 18,- per auto per maand)

Tevens is de mogelijkheid om de voertuigen uit te rusten met een voertuigvolgsyteem inclusief
Black Box ; de tarieven hiervoor zijn afhankelijk van het gekozen systeem.
Met deze systemen kunt u onder andere het volgende monitoren:
– Gereden tijd
– Gereden snelheid
– Parkeertijd (en plaats)
– Brandstofgemiddelde
– Positie van het voertuig
– Gereden aantal kilometers (gescheiden zakelijk en privé)
Hierdoor kunt u ook beoordelen of de fiscale bijtelling al dan niet aan de orde is (of aan de orde moet worden gesteld)

Wilt u uw wagenpark uitbreiden, dan kan ik met u bekijken wat de wensen zijn en een passend aanbod doen. 
Neem contact op voor de mogelijkheden.